15.02.2015

Henvendelser bedes rettet til næstformanden Kirsten S. Nielsen på vagttelefonen 20634595.

Velkommen til Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95, 8920 Randers NV hjemmeside

Ejendommens CVR nummer 28941498

Ejerforeningen er medlem af Ejendomsforeningen Kronjylland

Ejerforeningen er forsikret i Alm. Brand

Ejerforeningens bankforbindelser er Sydbank

Ejerforeningen er forsynet med YouSee webspeed. Der må ikke umiddelbart opsættes paraboler. Tilladelse skal indhentes fra bestyrelsen.

Ejerforeningens vagttelefon er     20 63 43 95

Bestyrelsen kan kontaktes på: bestyrelsen@skelvangen-blok2.dk

eller på kontoret kælderen ved opgang 85. Kontortider se under kalender.

stadig betaler den

  

Bemærk! Siden er opdelt i "Seneste Nyt" og under ==stregen "Stående faste meddelelser"

Seneste rettelse 17.03.2015

Seneste Nyt

 

21.05.2016

 

Det har vist sig, at hjemmesiden har taget meget skade ved den sidste overførsel til ny lagerside,

at det vil være alt for besværligt at rette den op. Derfor er det besluttet at skrive hjemmesiden

om her i løbet af sommeren. Sandsynligvis betyder det, at arkivet indholdsmæssigt udgår.

Revisionen vil starte fra "Hjem" siden og ende ved "Arkiv" siden.

 

Vi beklager, men det skal nok blive godt igen, når vi er færdige.

 

Blødtvandsanlæg

 

Vi har nu installeret AMTech Kalkknusersystem, som tages i brug lørdag den 05.05.2016. kl. 12:00.

 

Systemet består af en impulsklods, der er monteret udvendig på koldtvandsledningen og varmtvandsledningen. Dette betyder, at det vand vi får ud af hanerne har karakter af blødt vand, som vi kender det fra Sydeuropa, Sverige og Norge.

 

At kalkgitrenes struktur bliver ødelagt betyder, at vi har taget endnu et skridt til at skåne vort miljø i det daglige. Brugen af kemikalier (minus kalk mm.) er ikke nødvendigt mere.

Det man får er begrebet blødt vand, som bevirker, at man kan stoppe brugen af kemikalier til rengøring, idet kalken ikke sætter sig som før. Man skal nu reducere alt, hvad man tilsætter vandet med 1/3 del.

 

Man skal huske at reducere brugen af vaskepulver, da det ellers sætter sig i tøjet og på varmelegemet.

Ligeledes skal man huske at reducere opvaskepulver, da det ellers sætter sig på opvasken og på varmelegemet. Ved brug af taps - halver disse!

 

I badet skal man bruge mindre shampoo. Man vil opleve, efter 3 – 4 hårvask at håret bliver blødere og nemmere at rede ud.

 

Man skal bruge mindre håndsæbe, og man får en blød hud, da vandet ikke er aggressivt mere. Har du tendens til udslæt vil dette forsvinde - respektivt reduceres.

 

Du skal måske bruge færre kaffebønner.

 

Du skal lade stå så meget vand i hurtigkogeren, at spiralen er dækket, et par gange om ugen.

 

Dersom du har afsyret det lille gitter, der sidder på dine vandhaner (palatoren), skal du udskifte den, herefter kalker den ikke til mere.

 

Prøv at fjerne kalk fra fliserne på badeværelset med en grøn svamp og vand fra vandhanen og intet andet.

 

Fra firmaer, der har installeret systemet, har vi fået at vide, at de ikke umiddelbart har haft problemer med utætte rør. Man skal altid holde øje med evt. utætte vandrør, det skal man også i dette tilfælde, for der er tale om en nedbrydning af kalkgitteret, så derfor beder bestyrelsen beboerne om, at holde et vågent øje med evt. opståede utætheder, og få dem indberettet til bestyrelsen hurtigst muligt. Men umiddelbart skulle der ikke være fare for, at der sker noget, som ikke under almindelige forhold også ville være sket.

 

 

 

 

15.02.2015

Bestyrelsen har afholdt det årlige budgetmøde med vores revisor Svend Aage Jensen. Året 2014 er gået tilfredsstillende og årets arbejder i 2015 er planlagt. Nu skal de sidste rettelser og oplæg færdiggøres, hvorefter årsberetningerne kan udsendes.

15.01.2015

Bestyrelsen afholdt ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 15.01.2015, kl. 19:00

1. Velkomst, nyt fra formanden

Formanden oplyste om forskellige administrative forhold samt resultatet af de seneste dages kraftige storm og regn. Der er vandskade i 4-5 lejligheder. Skaderne vil blive udbedret så snart vi kan få en lift om på vestlige græsplæne.

2. Indlæg bestyrelsen

Forslag om overgang til Led-pærer vedtaget

3. Økonomi

Året endte med et underskud på kontoen på ca. 50.000 Kr. Dette er en væsentlig forbedring fra sidste år, hvor beløbet var ca. 750.000 Kr.

4. Gennemgang af ejendommens øjebliklige status

5. Overdragelse af vejbelysning

Ejendommene i Skelvangen vil i februar eller marts få overdraget belysningen fra Randers kommune. Ejerforeningerne har derfor udskiftet de gamle lampehuse og isat Led-pærer

6. Tinglysning af tillæg til vedtægter

Alle lokalt boende har nu skrevet under, og dokumentet er overdraget administrationen for videre ekspedition

7. Oplæg til budget 2015

Oplægget diskuteret. Møde med foreningens revisor er aftalt til den 10.02.2015

8. Evt.

9. Næste møde. 10.02.2015

Der skal ikke længere trykkes 5 for at lukke op.

.

_________________________________________________________________________

01.11.2014

Dørtelefon, ændring ved opkald

 

 

Når telefonen ringer, har du med det samme den i røret, som har trykket på opkaldsknappen.

Derefter som tidligere. Vil du have vedkommende ind trykker du #61

Bemærk, at det nu er muligt at døbe nummeret, så du kan se, at det er dørtelefonen, der ringer.

____________________________________________________________________________

30.10.2015

Med virkning straks og til foråret 2016.

Nu begynder den kolde tid. Af hensyn til beboerne i stuelejlighederne, bedes man holde vinduerne i kælderen lukkede om natten. Gulvet i stuelejlighederne bliver meget koldt.

_____________________________________________________________

_________________

14.10.2015

Hjemmesiden revideret og opdateret

________________________________

==============================================================================================================

Stående faste meddelelser

Nøgler til fremlejede lejligheder

Denne besked er rettet til ejerne af de fremlejede lejligheder!

Husk at bestille elektroniske dørnøgler til din nye fremlejer. I kan risikere, at vi har nedlagt den

gamle nøgle ved den tidligere lejers fraflytning!

24.07.2015

Ved indflytning!

P-tilladelse fås ved et af bestyrelsesmedlemmerne eller ved kontakt til formanden 29 63 50 99

Ved indflytningen skal der foretages kontrol af antal af nøgler, opdatering af el-nøgler, postkasser, dørskilte og dørtelefon foretages på kontoret, kælderen ved nr. 85.

_______________________________________________

Efter indflytning

Navneskilte til postkasse og dørskilt, ændring af telefonnummer køb af nye nøgler skal foretages 

i kontortiden. Navneskiltene opsættes af bestyrelsen.

_________________________________________________________________________

30.12.2009

Udlejning af lejligheder

Som en service til fremlejere kan Ejerforeningen tilbyde fremlejere at få optaget lejetilbud på hjemmesiden. Relevante krav og betingelser kan sendes via "Kontakt" siden.

30.11.2009

Med gyldighed straks!!!

Forbud med rygning på opgange og i kældre

Opgangene og kældrene er offentligt tilgængelige rum, på over 40m2, hvorfor de er omfattede af de af folketinget vedtagne regler for rygning i det offentlige rum.

Bestyrelsen skal derfor venligt, men bestemt bede beboerne og deres gæster være opmærksom på forbudet og vise hensyn ved at undlade at ryge på nævnte arealer.

BESTYRELSEN BLOK 2.

Skelvangen-Blok2.dk © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use