Hjem

Randers, d. 27.10.2018


Meddelelse om vaskerierne


Det nye vaskeri er nu taget i brug.


Bemærk! For at kunne vaske, skal det gamle vaskekort byttes om til en vaskebrik.

Ombytninger kan foretages indtil mandag den 11.12.2018.

Herefter er den gamle kortlæsefunktion ikke længere i brug, og vi kan ikke aflæse, hvad der evt. står af restbeløb.

muligheden for at flytte restbeløb over, er herefter tabt.


Omlægningen sker i kontortiden mandage i lige uger 18:30-19.00.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen
Randers, d. 08.10.2018


Tinglysningen af det nye tillæg til Normalvedtægten er nu overstået.

Teksten for tillæget af 01.09.2018 kan læses under rubrikken "Vedtægter".


Randers, d. 03.10.2018

Meddelse til Blok 2´s bilejere


Der mangler p-pladser om aftenen!!!


Sørg for at parkere hensigtsmæssigt. Der går alt for mange pladser tabt, når man holder som om man ikke kan bedømme afstanden til nabobilerne.


Vore bilister må gerne begynde og være lidt mere påpasselige med, hvordan bilen parkeres. Dette gælder både for sydlige og nordlige P-plads.


Man må godt være mere omhyggelig med ikke at holde alt for langt til nærmeste nabobil.


Det er meget uhensigtsmæssigt, at der hver aften er mellem 5 og 6 tabte P-pladser på nordlige P-plads og 4-5 på den sydlige.


Det kan ikke passe, at vi skal til at have Q-park til at lære os at parkere bilerne rigtigt, så der ikke forsvinder for mange P-pladser, når der parkeres hen over 1½ plads.
Randers, d. 03.10.2018


Vores tømmermester Claus Frey meddeler, at han planlægger at begynde ombygningen af altanerne i midterste sektion fra uge 43, mandag den 22.10.2018. Det bliver altanerne i opgang 85, tv, som der lægges ud med.


I byggeperioden vil der være placeret en container på græsplænen ud for den mellemste sektion.


Der bliver udsendt meddelelse om starttidspunkt, men man må gerne begynde at tømme altanerne. Alt skal væk. Der må/kan ikke stå noget på altanen medens arbejdet står på.


Starttidspunktet ser ud til at blive 19.11.2018, da der er nogle ombygningsopgaver i Hald kirke, som først skal afsluttes.