Ejendommen

Ejendommen

Lejlighedernes størrelse

Praktiske oplysninger

Ejendommens håndværkere

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95, 8920 Randers NV

Ejendommen er beliggende på Skelvangsvej i det nord-vestlige hjørne af Randers.

Normalt afholder ejerforeningerne selv deres udgifter/indtægter. Der kan dog opstå situationer, hvor en udgift/indtægt skal fordeles mellem

2 eller flere ejerforeninger. Til dette formål anvendes en fordelingsnøgle, der er baseret på m2 forholdet mellem ejendommene.

Fordelingsskema

Fordelingstal mellem ejendommene

Fordelingstal

Blok I

12,56 %

Blok II

16,76 %

Blok III

16,76 %

Blok IV

12,56 %

Blok V

15,04 %

Blok VI

15,04 %

Blok VII

11,28 %

I alt

100 %

Om området

På Skelvangsvej er der bybus stoppested til Centrum/Dronningborg, Linje 6 og bus til Borup Linje 12.

Vi ligger ikke langt fra Den jyske motorvej E45 og Randers øvrige 13 landeveje. Hermed kan der spares megen tid

på at skulle gennem byen for at komme på arbejde i de omkringliggende byer. Århus kan nås inden for 35 min.

I umiddelbar nærhed har vi vuggestue og børnehave, en købmand, åben alle dage 07-21 og inden for 1,1 km er der;

Føtex, Rema 1000, Jysk, Jem & Fix, Silvan, Stark, Netto, Helsted Bageren, Den rigtige slagter, Shell tank med vask og Uno-X.

Endvidere ligger Jydegårdens selskabslokaler, Verdo og Den kristne Friskole i umiddelbar nærhed.

I det gamle kasernekompleks finder man bl.a. Job Center Randers.

Teknik i ejendommen

Ejendommen er udstyret med returløb for det varme vand. Det betyder, at vandet ikke returneres til ledningsnettet før returtemperaturen er under 45 g C.


Ejendommen er udstyret med et kalkknuseranlæg. Det betyder, at der er blødt vand i vandhanerne. Der skal derfor kun anvendes ca. det halve sæbe i vask. Vasketøjet bliver ikke stenet, og håret vil opleves blødt.


I de fleste døre er der installeret elektronisk dørlås. Vi producerer selv vore nøgler og hver nøgle er unik. Der findes kun den. Ved indflytning, bør man henvende sig på kontoret for ændring af kode.


Alle vandkontrollerende målere er elektroniske, og aflæses hvert år i uge 1. Under normal drift behøver ejendommens leverandør ikke adgang til lejligheden. De kan forekomme, at der sætter sig jord, sten og røraflejringer fast i et tandhjul. Ejeren skal her være opmærksom på, at uret tilhører lejligheden og vedligeholdes på ejerens regning. Besøg i lejlighederne anmeldes forud enten af Techem eller ejerforeningen. Luk derfor ikke nogen ind, der ikke er forudmeldt eller kan bevise, at de kommer fra Techem.

Om lejlighederne, 2017


Ejendommen er opdelt i tre sektioner med et fordelingstal på 10.000. Der er i ejendommen 84 lejligheder fordelt på:

Lejlighedsstørrelse

M2

Fordelingstal

A'conto - Kr.

Vand, varme - Kr.

Andel i lån - Kr.

1 vær. 12 stk.

48

65

 705,50

 Se anm.

 144,00

2 vær. 24 stk.

65

100-101

 1.443,50

 Se anm

 222,50

3 vær. 24 stk.

88

133-134

 1.096,00

 Se anm.

 294,50

4 vær. 24 stk.

98

150

 1.628,00

 Se anm.

332,00

 


Anm. A'conto varme og vand opkræves separat på baggrund af foregående års forbrug eller evt. varslede stigninger.

RÅD OG VEJLEDNING      

Boremaskiner

Hos Ejerforeningenkan man leje en boremaskine med slag, der kan slå gennem betonen.. Maskinen kan lejes for 25 kr. pr. dag.  

Den kommunale modtagestation                  

På sydlige P-plads i garagen til venstre befinder ejendommens modtagestation sig.

Her kan det meste affald indleveres. Det er brugernes pligt at opsortere affaldet efter anvisningerne og medvirke

til at holde god orden i lokalet.

 

Der henvises i øvrigt til de kommunale modtagepladser. Om dette se Links - Randers kommune.

Ejerforeningen  

Ejerforeningens vedtægtsgrundlag er baseret på boligministeriets Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger og Tillæg til Normalvedtægten. Desuden foreligger der nogle tinglyste servituter, bl.a. om forhold til de øvrige ejerforeninger og Randers flyveplads, som man kan få indsigt i på Tinglysningskontoret. 

I det daglige er det Husorden og regulativerne, der er de mest anvendte forholdsregler for god orden i Ejerforeningen..

Fremleje

Forud for fremleje af en ejerlejlighed skal lejekontrakten godkendes af bestyrelsen. Lejen skal dække lejlighedens driftsomkostninger. Lejemålet skal være tidsbegrænset på højest 2 år.

Forpligtigelser

Generelt ophører Ejerforeningens forpligtigelseer ved lejlighedens indgangsdør.

Forslag til generalforsamlingen

Forslag skal fremsendes til bestyrelsen inden den 01.02. forud for generalforsamlingen, der afholdes  primo april til ultimo maj.

Generalforsamling  

Ejerforeningens generalforsamling afholdes normalt i april senest med udgangen af maj måned.

Fugt i lejligheden

En god indikator på, at der findes fugt i lejligheden, er at vinduerne "græder" som i en gammel ostebutik. Ligeså meget vand og lige så højt, det står på vinduet, lige så meget og højt sidder det på lejlighedens øvrige vægge. Fugten kommer fordi lejligheden er tæt, og at der ikke en korrekt og ordentlig udluftning. Det er af stor betydning, når efteråret sætter ind, at man finder det punkt på radiatoren, indstillingen skal stå på, for at man kan holde varmen og fugten ude.

 

Med hygrometer og termometer kan man finde den bedste indstilling. Fugtighedsprocenten skal helst ligge på

mellem 40 - 60 %.

 

Udluftningen skal ikke vare mere end 5 min. forår, efterår og vinter. Med de moderne termostater, er man sikker

på, at der ikke bliver lukket mere op, end man har "beordret". Selv ikke på en varm efterårsdag. Termostaten lukker, når den ønskede temperatur opnås.

 
Man behøver ikke at lukke for varmen om natten og "fryse", og lukke op igen om morgenen. Det mest effektive er, når viceværten kan regulere forbruget på hovedhanerne.

Derfor. Når fyringssæsonen starter, find det sted, der passer dig temperaturmæssigt, så klarer viceværten resten.

 

Læs i øvrigt under Links - om fugtighed. 

Knallerter i kælder

Der må gerne stå  knallerter i kælderen. Sker dette er ejeren forpligtiget til, at benzintilførslen er lukket og, at der ikke drypper olie fra motoren. Er disse krav ikke opfyldt, skal knallerten øjeblikkeligt ud fra kælderen.

Kæledyr

Det er tilladt at holde almindelige små kæledyr. På generalforsamlingen 2008 afskaffedes muligheden for hunde- og kattehold. De på tidspunktet værende katte og hunde har dispencation og må være her, så længe de lever.

 

Det er tilladt blinde og svagtseende at have førerhund.

 

Læs under Vedtægter - Dyreregulativ

Navneskilte

Navneskilt til indgangsdøren og postkassen bestilles på ejerforeningens kontor, Kontortid se - Kalender.

Nøgler 

Til lejligheden hører der normalt 3 elektroniske nøgler og 1 postkassenøgle. Ved behov kan yderligere købes på kontoret i kælderen. Kontortid se - Kalender.


Normalt følger der ved lejlighedsoverdragelsen en Ruko vaskehuslås og nøgle med. Denne er ejeren selv ansvarlig for. Ved mangel kan ejeren købe en ny lås i et byggemarked. Før brugen skal  ejeren henvende sig på kontoret i åbningstiden (se under Kalender) får at få slået lejlighedsnummeret i. Ikke stemplede låse betragtes som ikke kurante og vil blive klippet. Ejeren er selv ansvarlig for køb af ny lås.Ejerforeningen erstatter ikke ukurante låse.


Låsen skal bruges på vasketidstavlen for bestilling af tid, og må i brugerens vasketid anvendes på vaskehusdøren.

Senere bruges den på tørrerumsdøren. Så kan vi altid finde tilbage til brugeren.

 

Den enkelte ejer er selv ansvarlig for nøgler til pulterrum.

Oprydning i kælder og udendørs cykelstativer

Hvert år primo maj skal cykler knallerter og barnevogne mærkes af ejeren. I de dage gennemgås kælderen og de udendørs cykelstativer for ubrugt, glemt og stjålet materiel. Det indsamlede gemmes en måned før det overleveres til politiet.

Pulterrum

Til hver lejlighed er der i kælderen et pulterrum. Ejeren er til enhver tid forpligtiget til at begrænse det opmagasinerede mest muligt med særligt hensyn på brandbare genstande som papir, træ og evt. mini gasflasker til campingudstyr.

 

Fællesarealer og alle gangområder skal holdes ryddede også af hensyn til brandfaren og fremkommeligheden.

Sprængte og utætte vandrør

Underret straks et bestyrelsesmedlem vedr. skaden, forsøg at afbøde. Skulle en situation opstå, hvor ingen af bestyrelsens medlemmer er hjemme eller til at få fat på, kontakt da ejendommens VVS, Edvard Bjørn, 20 63 76 56.

Stoppede afløb

Beboerne er normalt selv ansvarlige for at holde afløbet rent ud til faldstammen. Der må ikke anvendes afløbsrens eller kausisk soda p.g.a. kraftig varmeudvikling. Derimod anbefales en gummesvupper eller klorin, som en udmærket rensevæske, der godt kan tage fedtet i afløbsrørene. Tager man på ferie, er det en god ide at komme klorin i alle afløb, før man tager af sted.

 

Det kan høres, at afløbet er ved at lukke, idet der ofte opstår langsom udledning af vandet efterfulgt af klukkende lyde fra afløbet. I køkkenvasken kan man i første omgang prøve at rense ånderøret, der forbinder afløbet med overløbet i vasken.

 

Ejendommen foranstalter rensning og betaler regning

Opdager man, at der er noget galt med køkkenafløbet, skal man straks kontakte ejerforeningen, der sørger for rensning af køkkenfaldstammen. Det er dog en forudsætning, at man har udskiftet til plasticrør under køkkenvasken.

 

Ejeren/beboeren foranstalter selv rensning og betaler for rensningen.

Øvrige faldstammer er man selv ansvarlig for.

Ejendommen benytter Romalt Maskinstation  44 44 77 05 / 86 42 98 59

 

Under rensning, skal der på forlangende være adgang til lejlighederne på strengen.

Affaldsskakter

Ejendommens affaldsskakter er aflukkede. Der henvises til molokkerne, som er placeret i ejendommens gavlender eller modtagestationen. Se Vedtægter - Renovations regulativ.

Telefon, TV, Radio, Webspeed, telefoni 

I hver lejlighed er der telefonstik for fastnettelefon.Oprettelse hhv. nedlæggelse sker ved beboerens egen foranstaltning.

 

Ejendommen er knyttet op på You See kabel-tv. Alle lejligheder har over fællesudgifterne betalt for lille pakke.

For mellem- og stor pakke skal man kontakte Yuo See. Evt. på adressen Brødregade 11, Randers. Prisen opkræves særskilt af You See.

 

Når du har WebSpeed kan du få lagt din fastnettelefon over i telefoni. Det kan der normalt spares penge ved. 

Udluftning

Det er meget vigtigt med den daglige udluftning. Sørg altid for, at der udluftes i mindst 3 min. 2 gange om dagen.

 

I den kolde tid er det vigtigt at være opmærksom på de små skimmelsvampe. Læs evt. mere under Links - Skimmelsvamp. 

Udsugning

Ejendommens udsugning kører døgnet rundt. I perioder med badning og madlavning samt sent på aftenen kører anlægget på højere omdrejninger, således at der udskiftes mere luft i lejligheden.

 

I køkken, badeværelse og gæstetoilet findes udsugningsventiler. Disse skal med jævne mellemrum nedtages og rengøres for at sikre optimal virkning. Dæmperen kan justeres efter ønske og behov for sugeeffekt. Hvis der opstår fugtdannelser i lejligheden, kan det skyldes, at der er skidt på bagsiden af dæmperen, eller at den skal justeres til en større åbning.

 

Det er en god ide efter bad eller når man ikke er hjemme at lade dørene til toilettet og lejlighedens øvrige rum stå åbne. det sikre en bedre luftcirkulation.

 

Høj hastighed: 05:30-09:30, 11:00-13:30, 15:30-19:30, 22:30-23:00, tiderne er dansk normaltid.

Utætte badekar

Badeværelset er et vådrum. Det er vigtigt, at man altid holder sig orienteret om fuger og gulves tilstand. Det er især vigtigt at kontrollere fugens kontakt mellem væg og badekar. Selv om det ser ud til, at fugen er hel, kan den godt være gået fra, så der kan trænge vand ind bag karret. Og; - her kan der være tale om, at mange liter vand trænger ind. Det kan genere både underbo eller gå ind i væggen til soveværelser eller nabo. Ejerforeningen eller forsikringen dækker ikke omkostninger efter en sådan skade.


Vand og varme

Ved reparation eller ændring af vandførende rør, vandhaner og radiatorer, skal der benyttes autoriseret VVS. Hvad der kan laves inden for i lejligheden, der kan laves efter de monterede balufix haner, blander Ejerforeningen sig normalt ikke i. Men husk! Det er lovmæssigt bestemt, at det skal være en autoriseret VVSer, der skal lave disse arbejder.

 

Bemærk! Det er ikke tilladt for den enkelte beboer umiddelbart selv at lukke for hovedhaner og diverse haner i kælderen.

 

Skal der lukkes for vandet skal ejerforeningens formand kontaktes i god tid for bestilling af lukning for vand eller varme.

Varme

Vær meget opmærksom på i den kolde tid, at indstille radiatoren på den temperatur, der ønskes. Hold indstillingen der. Det gør det meget nemmere for viceværten at indstille varmen og køre anlæget mest økonomisk og besparende. Det er ikke nødvendigt at lukke for varmen om natten. Det koster penge at opvarme om morgenen. Heller ikke om dagen, når solen står på, skal du afbryde. Termostaterne afbryder alligevel for varmen ved den ønskede temperatur. 

Varme-/vand aflæsning

Radiatorer og koldt- og varmtvandshaner er forsynet med elektronisk aflæsning. Det er derfor ikke nødvendigt med adgang til lejligheden bortset fra evt. reparationer eller udskiftning af batterier. I sådanne tilfælde vil beboeren blive adviseret.

Aflæsning af ejendommens målere sker i uge 1.

Ved fraflytning skal Ejendomsadministrationen, Rikke Hvass kontaktes for aflæsning af målere. Om administrator se Administration.

Varme-/vand afregning

Forbruget aflæses i uge 1 og afregnes via den betalende konto. Som regel sker afregningen ved, at der ikke opkræves fællesudgifter for tilbagebetalingsbeløbet. Opkrævning af ekstraforbrug sker ved opkrævning over den betalende konto.

 

Afregningen finder gerne sted i maj måned, hvor vand og varmeregnskabet udsendes.

Du kan selv følge med i dit forbrug på "Min side" på Techems hjemmeside. Password kan fås på kontoret i åbningstiden.

 

Ejerforeningen påtager sig ikke ansvar for evt fejl. I tvivlsspørgsmål skal aflæserfirmaet Techem kontaktes.

Vaskekort

Vaskekort kan købes og opfyldes på kontoret i kælderen ved opg. 85.

Kontortid - se under Kalender.

Vaskemaskiner

Hvis man indstalerer vaskemaskine eller opvaskemaskine i lejligheden, skal maskinen være monteret med stophane og sikkerhedsvandbakke. 

Vaskeri, tørrerum, rullestuer

Vaskeriet er beliggende i kælderen, sektion 2. Vaskerierne er udliciteret til Miele, der står for driften.

I rullestuen er der en lille og en stor strygerulle. Benyttelsen er gratis.

Om vaskeriet, tørrestuer og rullestuer læs i øvrigt under, Vedtægter - Vaskeri regulativ.

Vinduer/altandøre

Punkterede vinduer udskiftes af Ejerforeningen. Kontakt kontoret. Se åbningstid under kalender. Udskiftning finder sted på mest fordelagtige tidspunkt.

 

Der foretages normalt hvert år et vindueseftersyn i efteråret. Brev udsendes om besøg.

 

Der henvises i øvrigt til Rationel Vinduers hjemmeside. Se Links - Rationel vinduer.

Ændring af rum

For nogen kan det være ønskeligt at ændre lejlighedens konstruktioner og ruminddelinger. Til dette kræves bestyrelsens accept. Derefter skal man kontakte en arkitekt eller en bygningsingeniør for udarbejdelse af byggesag, som fremsendes til bestyrlsen. Efter accept fra denne skal materialet sendes til Randers kommune Tekninsk forvaltning, som giver endelig tilladelse til ændringen. Når tilladelsen foreligger, fremvises denne for formanden eller et bestyrelsesmedlem før abejdet må iværksættes.

 

Proceduren gælder for både bærende og ikke bærende skillerum.

 

Vandskader efter slagregn og fygesne skader  

      Det vil kunne ske skader efter slagregn og fygesne. Ejendommens forsikring dækker ikke de indre skader.   

       Men sørg for at afdække skadesstedet og evt. forestår reparation af dette. Ejendommen tager sig af det udvendige.

Boring af huller for rullegardiner i vinduer

Tricktyverier

Det er forbundet med stor risiko for at ødelægge linialer og andre bevægelige dele i vinduesrammerne, hvis man bore i dem. Ejerforeningen dækker ikke for reparationer eller udskiftning af vinduet, hvis det ikke fungerer.

Ved indflytning er det vigtigt for den nye beboer at sikre sig, om der er gjort notater for evt huller i vinduet.

I det hele taget er det meget vigtigt at få gennemgået lejligheden fuldstændigt, så der ikke senere kan opstå diskussioner. Ejerforeningen henholder sig til, at alt fungerede fra starten. Fejl der opdages ved alle handler og fremlejninger er normalt uvedkommende for Ejerforeningen.

Undgå tricktyverier

Husk, når ejendommen har brug for at skulle ind i din lejlighed, vil du altid være varslet forud.

Som hovedregel er der en fra bestyrelsen, der ledsager håndværkeren.

Er du ikke hjemme, bedes du selv sørge for en aftale med reperatører eller håndværkere.

I nogle tilfælde, kan bestyrelsen lukke håndværkerne ind efter aftale med dig.


Fra Nordsjællands Politi er følgende råd vedr. tricktyve sakset.


UNDGÅ TRICKTYVERI I DIN BOLIG. Otte gode råd, som vil være med til at mindske risikoen for tricktyveri i beboelse:


1. Luk aldrig fremmede ind i din bolig


2. Giv aldrig et glas vand, og lån aldrig toilettet til fremmede


3. Afvis fremmede personer, som forsøger at sælge postkort eller lignende ved døren


4. Monter sikkerhedskæde og dørspion på din hoveddør


5. Hav en fast aftale med hjemmehjælper om ankomsttidspunkt – aftal eventuelt et kendeord


6. Aftalte besøg ændres kun efter forudgående telefonisk henvendelse


7. Lig ikke inde med større kontantbeløb – hav mærke på bankbog


8. Hav en fast aftale med vicevært/varmemester ved reparationer af din bolig Ring 114, hvis du oplever noget mistænkeligt Ring 112, hvis nogen uberettiget forsøger at trænge ind i din bolig Hellere ringe én gang for meget end én gang for lidt.


Ejendommens Håndværkere og samarbejdspartnere

Bemærk!

- Tilkald af håndværker skal gå gennem et bestyrelsesmedlem.

- Ejerforeningen dækker ikke håndværkerregninger, hvor  ar-

   bejdet ikke er godkendt af formanden eller 2  bestyrelsesmed-

   lemmer!

Fagområde                                                                  Navn, adresse, telefon og bemærkningerElektrikker                                                                  Verdo 

                                                                                      Agerskellet 7, 8920 Randers NV

                                                                                      89 11 48 11, omstilling til afdelingerne 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Renholdelse                                                                 Helsted Anlæg Aps

                                                                                      Rønnebærvej 12, Helsted, 8920 Randers NV

                                                                                      41 19 40 50   


VVS blik                                                                      Kemp Lauritsen

                                                                                      Alsikevej 4C, 8920 Randers

                                                                                      86 41 99 04


                                                                                     

                                                                                      Bemærk!

                                                                                      Jf. Bygningsreglementet kræves der autorisa-

                                                                                      tion for at ændre eller nybygge på varme- og vand-

                                                                                      førende rør. Ejendommen kræver derfor, at det er

                                                                                      en håndværker med autorisation, der udfører arbejdet.                                                                                                                                                                     

 


Murer                                                                           Leif Klitte Aps

                                                                                      Løvefoddalen 2, 8930 Randers NØ

                                                                                      28 77 74  88                                                                                      Bemærk!

                                                                                      Ved ombygning af badeværelser / vådrum

                                                                                      kræver Bygningsreglementet, at arbejdet skal

                                                                                      udføres af en murer med certifikat på opbygning

                                                                                      af vådrum.

 

Faldstammerensning                                                 Romalt Maskinstation APS

                                                                                     Egehøjvej 16, 8960 Randers

                                                                                     86 42 96 59 / 44 44 77 05                                                                                     Bemærk!

                                                                                     Når en faldstamme er ved at lukke til, giver den nogle karak-

                                                                                     teristiske kluk. Rens evt. med en svupper i første omgang.

                                                                                     Begynder vandet også at sive langsomt ud, er det på tide at

                                                                                     kontakte formanden om rensning. Men kom når problemet

                                                                                     melder sig, og ikke når vasken lukker til.


                                                                                     Ejendommen betaler for rensningen ved køkkenfaldstammer-

                                                                                     ne, medens beboeren selv skal betale for rensning af afløbene                       

                                                                                     i badeværelserne.


                                                                                     Da faldstammerne ikke lukker uden forvarsel og det er dyrt

                                                                                     at rense i weekenden, henledes opmærksomheden på, at hen-

                                                                                     vendelser fra fredag morgen og frem til mandag morgen først

                                                                                     vil blive bestilt fra mandag morgen til tidligste rensning tirs- 

                                                                                     dag morgen. 


Claus Frey                        

98 55 08 88

26 19 20 88

Kontoret, kælderen 

 

Kerstens & Westphal

89 15 30 30          

Techem               

87 44 77 00        

                     

Vinduesmestrene   

97 40 34 66        

Marius Petersen,

Randers kommune                 

Qpark                   

70 25 72 12         

                Politiet


114   

Tømrer

Låse, nøgler, dørtelefon

navneskilte

Vaskekort

Centrum Beslag, Holstebrovej 40, 7600 Struer  


Ingeniør

Varme

Vinduesregulering

Renovation

Parkering

Politi

Forsikring

Grafitti

Vindue- og dørbeslag