Billeder

Billeder

Her ses billeder fra ejendommens hverdag

Skelvangen Blok 2, 8920 Randers NV

 Ejendommen set fra syd

Ejendommen set fra vest. Flere beboere har valgt at lukke altanen af.

brystværnet er forsynet med 100 mm rockwool. Med en lukket altan er

temperaturen bortset fra ekstrem frost aldrig under 2 g C. 

Stien op langs blokken er en ambulance- og brandvej. Derfor må der ikke parkeres

på den. Ved ind- og udflytning samt særlige lejligheder kan man få parkeringstilladelse.

Denne fås ved formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne.

 Den nye Indu sponcerede legeplads, 2008

Legepladserne er forsynet med faldsand

Forår i Skelvangen

Haver

Nordlige have

Den røde Plads

Fred og ro i skyggen af det store træ

Efterårsstemning

Rosenhaven med pavillon. I 2015 forventes det, at alle haver har 1 pavillon. 

Sydlige have, den mindste af haverneSydlige gavlhave

Rullestue og Vaskeri

Stor og lille rulle

Det moderne vaskeri med Miele vaskemaskiner og tørretumblere

Kontordør og postkasse i kælderen ved opgang 85 

Alle døre i kælderen fra skakter og opgange, til pulterrum,

vaskeri og rullestue er forsynet med elektroniske låse.

På billedet døren til kontoret ved opg. 85.

Har du post til ejerforeningen f.eks. fornyelse af vaskekort, puttes den i den nederste postkasse.

Ved vaskekort afleverer vi tilbage til din postkasse.

Opgange

Alle døre er forsynede med elektroniske dørlåse. Opkald til den enkelte lejlighed foretages på dørtelefonen.

Beboeren man søger, kan findes på postkassens klapper, hvor etage og beboerens navn er angivet.

Postkasserne er placeret udenfor hoveddøren

Hvordan åbner man døren?

Beboeren kan åbne døren med en fastnettelefon eller mobiltelefon ved at trykke

 

#61

Virker åbningen ikke første gang, så gentag med  #61


Luk kun dem ind, du vil have besøg af!!!

Der er monteret og isat nye brandhæmmende adgangsdøre til lejlighederne. Alle har elektronisk dørlås.

Affald og renovation

Nordlige modtagestation

Til venstre glasafsnit, i midten papir, til højre dagligt affald

De to standere er til småelektronik og batterier.

Bemærk, der må ikke henstilles affald, der ikke kan gå gennem hullerne. Dette affald skal op i Modtagestationen!!!

Elektronikaffald er f.eks. gamle mobiltelefoner, shaver o.l. småt

Sydlige modtagestation

Minimodtagestationens placering

IT og papaffald

Renovering

Småt brandbart og deponi

I perioden 2017-2019 strippes altanerne ned og moderniseres med dampspærre, isolering, vindspærre og vedligeholdelsesfri ivarplank

Den gamle udgave af altanbeklædning

Altan i nyt design


Man skal være forsigtig med at bore op i pladerne. Spørg evt. formanden om hvordan, der må bores for opsætninger.


For at holde vand ude fra brystværnet, må der må ikke bores i metaloverliggeren.